8 maart 2013Geen fiscale eenheid vanwege 50%-aandelenbelang

In Nederland gevestigde btw-ondernemers die financieel, economisch en organisatorisch verweven zijn, vormen voor de btw-heffing een fiscale eenheid. Van financiële verwevenheid is sprake indien ten minste de meerderheid van de aandelen in elk van de vennootschappen – de zeggenschap daaronder begrepen – (on)middellijk in dezelfde handen is. 

Met betrekking tot een B.V. (X1) waarin twee levenspartners ieder 50% van de aandelen houden, oordeelde Rechtbank Haarlem dat geen sprake was van financiële verwevenheid met een andere B.V. (X2) waarin de partners ook ieder 50% van de aandelen houden en twee 100%-dochtervennootschappen (C en D) van B.V. X2. B.V. X2, C en D exploiteren ieder een kinderdagverblijf (vrijgesteld van btw-heffing). In hoger beroep oordeelt Hof Amsterdam eensluidend. De feiten dat de partners als eenheid samenwerken, hetzelfde salaris genieten en naast zakelijke ook privéomstandigheden delen, wegen volgens het hof niet op tegen het feit dat geen sprake is van een meerderheid van de aandelen en de zeggenschap daarover. 

 Het belang van de fiscale eenheidwas in casu dat er geen btw verschuldigd zou zijn over de door B.V. X1 aan B.V. X2 doorberekende kosten, aangezien deze btw voor B.V. X2 niet aftrekbaar is. Doordat de structuur niet goed is opgetuigd loopt B.V. X2 tegen een kostprijsverhoging aan van 21% over de aan haar doorberekende kosten. 

Zie 1.10 voor deze uitspraak en meer informatie over de fiscale eenheid.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op