30 november 2012Geen correctie btw-aftrek bij sloop gebouwen met oog op nieuwbouw

In de prejudiciële zaak SC Gran Via Moine?ti SRL gaat het om de Roemeense onderneming SC Gran Via Moine?ti SRL (hierna: GVM) die in 2007 een stuk grond met gebouwen incl. een sloopvergunning aankoopt. Op basis van deze sloopvergunning heeft GVM sloopwerkzaamheden verricht. In 2008 is een vergunning afgegeven zodat op het betrokken stuk grond nieuwbouwwoningen konden worden gerealiseerd. GVM heeft de in rekening gebrachte aankoop-btw terugvraagt.

Naar aanleiding van een controle heeft de Roemeense fiscus het standpunt ingenomen dat de btw-aftrek ter zake van de gebouwen moest worden herzien omdat deze gesloopt zijn en aldus door GVM niet voor btw-belaste doeleinden zijn gebruikt. Na afwijzing van het bezwaar heeft GVM beroep ingesteld bij de Roemeense rechter. Laatstgenoemde heeft prejudiuciële vragen gesteld aan het HvJ EU.

Naar het oordeel van het HvJ EU verrichte GVM met de aankoop van de grond en de gebouwen een economische activiteit waarvoor zij btw-ondernemer was. Omdat het voornemen om de oude gebouwen te slopen om nieuwbouwwoningen op deze grond te bouwen op basis van objectieve factoren, zoals de overdracht van de sloopvergunning, is bevestigd heeft GVM naar het oordeel van het HvJ EU recht op aftrek van de btw op de aangekochte grond incl. de daaropstaande gebouwen. Omdat na het in aftrek brengen van de btw zich geen bestemmingswijzigingen hebben voorgedaan is herziening van de btw-aftrek volgens het HvJ EU niet aan de orde.

Voor meer informatie over het recht op btw-aftrek en herziening van btw zie 10.1 en 10.5 van het btw-handboek.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op