27 juni 2012Geen btw-vrijstelling voor PRI-therapeut

Een therapeut die Past Reality Integration (PRI) toepast, maar geen BIG-beroepsbeoefenaar is mag op de (para)medische diensten die hij verricht niet de vrijstelling toepassen. Dat is het oordeel van Hof Amsterdam. Naar het oordeel van het hof heeft de therapeut niet aannemelijk gemaakt dat zijn therapie van een gelijkwaardige kwaliteit is als de PRI-therapie door (gezondheidszorg)psychologen (die de btw-vrijstelling wel mogen toepassen). Het hof acht hierbij van belang dat niet duidelijk is welke opleidingseisen aan de PRI-therapeuten gesteld worden. Tevens is onvoldoende inzicht gegeven in de aard en de inhoud van de opleiding en de permanente educatie. Ook van een onafhankelijke klachtbehandeling is geen sprake. De omstandigheid dat de therapeut toezicht en/of supervisie uitoefent op andere PRI-therapeuten en dat cliënten tevreden zijn over zijn therapie nopen niet tot een ander oordeel. Dit betekent dat de therapeut terecht 19% btw op aangifte heeft voldaan.

met ingang van 1 januari 2013 wijzigt de btw-vrijstelling voor medische diensten door de Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013. Voor meer informatie zie 8.2.1.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op