22 juni 2012Geen btw-vrijstelling Speyertherapie sociaal-psychologisch therapeut

Een sociaal-psychologisch therapeut die de HBO-opleiding maatschappelijk werk en de opleiding Speyertherapie heeft gevolgd, heeft geen (para)medisch beroep waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Wet BIG. Dit betekent dat de btw-vrijstelling voor de gezondheidskundige verzorging van de mens op grond van art. 11, lid 1, onderdeel g Wet OB toepassing mist. Hierop bestaat naar het oordeel van Rechtbank Den Haag een uitzondering indien de therapeut aannemelijk maakt dat zijn diensten kwalitatief gelijkwaardig zijn aan die van een psycholoog. Aan die bewijslast is volgens de rechtbank niet voldaan indien de therapeut het antwoord schuldig moet blijven op de vraag of psychologen de Speyertherapie toepassen.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op