19 juli 2012Geen btw-vrijstelling individuele portefeuillebeheersdiensten bank

Deutsche Bank AG verricht voor haar cliënten individuele portefeuillebeheersdiensten, die inhouden dat de bank, met toestemming van de cliënt en binnen een door de cliënt gekozen beleggingsstrategie, in naam en voor rekening van de cliënt waardepapieren (bijvoorbeeld effecten) koopt en verkoopt. De vergoeding die de bank voor deze diensten ontvangt, bestaat uit een percentage van de waarde van (onder andere) de effecten. De bank is van mening dat voor diensten de vrijstelling voor handelingen inzake waardepapieren geldt. Het HvJ EU is van oordeel dat de individuele portefeuillebeheersdiensten, hoewel zij een veelheid aan handelingen omvatten, samen één economische prestatie vormen. Deze valt niet onder de vrijstelling, omdat de prestatie niet wordt gekenmerkt door handelingen inzake waardepapieren, maar door het analyseren van en het toezicht houden op het vermogen van de belegger. 

Zie 8.3.1.4 voor het arrest en meer informatie over de vrijstelling voor handelingen inzake waardepapieren.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op