26 september 2011Geen btw-teruggaaf ter zake van door toeristen in Nederland gekochte goederen

Een B.V. die de teruggaaf van Nederlandse btw regelt ter zake van door toeristen in Nederland aangekochte goederen, handelt naar het oordeel van Rechtbank Haarlem gekunsteld. De handelswijze van de B.V. is als volgt. Een toerist van buiten de EU koopt in Nederland een goed met (veelal 19%) Nederlandse btw, maar laat de factuur op naam zetten van de B.V. Vervolgens stuurt de toerist deze factuur tezamen met een afgestempeld douanedocument (ter zake van de uitvoer van dit goed uit de EU) naar de B.V. De B.V. reikt vervolgens een factuur uit aan de toerist met 0% Nederlandse btw en betaalt de btw onder inhouding van de provisie door aan de toerist. Volgens de rechtbank is geen sprake van een levering van de gekochte goederen aan en door de B.V. Dit betekent dat de aan de B.V. in rekening gebrachte btw niet voor teruggaaf in aanmerking komt.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op