23 april 2012Geen btw-teruggaaf op basis van geweigerde creditfactuur

Een B.V. verkoopt de exclusieve licentie voor gebruik van een merknaam aan een derde. De betaling van de koopsom vindt plaats volgens een overeengekomen betaalschema. Nadat een termijn niet wordt voldaan, stuurt de B.V. een creditfactuur voor dit deel van de koopsom. Tevens zegt de B.V. de licentieovereenkomst op. De koper accepteert de creditfactuur niet, omdat zij zich op het standpunt stelt dat de overeenkomst niet kan worden beëindigd. De koper blijft de merknaam gebruiken. Na een mislukte faillissementsaanvraag van de koper besluit de B.V. om geen civiele procedure te starten. Wel dient zij een verzoek in tot teruggaaf van de btw op basis van de creditfactuur. De inspecteur wijst dit teruggaafverzoek af. In geschil is of deze afwijzing terecht is. Rechtbank Arnhem is van oordeel dat dit het geval is, omdat de vergoeding voor het gebruik van de merknaam niet is verminderd. Er is geen sprake van een onvoorwaardelijke kwijtschelding van het restant van de koopsom, terwijl het ook niet aannemelijk is dat (het restant van) de koopsom niet zal worden ontvangen. Voor deze uitspraak en meer informatie over btw-teruggaven bij creditfacturen zie 4.15.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op