26 juli 2012Geen btw-teruggaaf bij te laat ingediend verzoek

Een ondernemer heeft recht op teruggaaf van afgedragen btw bij niet-betaling door zijn afnemer, op het moment dat hij redelijkerwijs mag aannemen dat de betaling geheel of gedeeltelijk achterwege blijft. In het aangiftetijdvak waarin dit recht is ontstaan, dient hij een teruggaafverzoek in te dienen. Hof Den Haag heeft onlangs een uitspraak gedaan over het uiterste tijdstip waarop een dergelijk teruggaafverzoek kan worden ingediend. 

Een ondernemer verzocht in 2007 en 2008 om teruggaaf van door hem in 2005 afgedragen btw, vanwege niet-betaling door een afnemer. Hoewel de ondernemer er in 2005 al van uit mocht gaan dat zijn afnemer niet zou betalen omdat deze failliet was gegaan, heeft hij het faillissementsverslag afgewacht, waarin de curator verklaarde dat het was uitgesloten dat er nog iets aan de concurrente crediteuren zou worden uitbetaald en waaruit bleek dat de schuldsanering van een andere schuldeiser in december 2007 was afgerond. De inspecteur heeft de teruggaafverzoeken vervolgens geweigerd. Volgens het hof – die de uitspraak van de rechtbank bevestigt – kan uit het feit dat de ondernemer er al in 2005 van uit mocht gaan dat zijn afnemer niet zou betalen, de conclusie worden getrokken dat de ondernemer uiterlijk in 2005 de teruggaafverzoeken had moeten indienen. Het teruggaafverzoek is daarom terecht geweigerd. 

Het teruggaafverzoek is volgens het hof niet alleen te laat ingediend, maar ook ingediend door een niet-gerechtigde. Het verzoek was namelijk ingediend door een holding, die ten tijde van de niet-betaling een fiscale eenheid vormde met een werkmaatschappij. De fiscale eenheid is niet lang daarna opgeheven. Aangezien de – inmiddels failliet verklaarde – werkmaatschappij de crediteur is van de niet-betalende afnemer, is de holding niet gerechtigd tot de teruggaaf.

Zie 4.14 voor meer informatie over teruggaaf bij niet-betaling door de afnemer.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op