31 december 2012Geen btw over doorberekende kosten CBR

Een (semi)overheidslichaam brengt voor het verrichten van zijn werkzaamheden vaak bedragen zonder btw in rekening. Deze bedragen worden in de meeste gevallen rechtstreeks aan de btw-ondernemer in rekening gebracht, waarbij de btw-ondernemer de bedragen vervolgens op eigen naam, maar voor rekening van zijn cliënt voldoet. De ondernemer berekent de bedragen vervolgens door aan zijn cliënt. Om btw-heffing te voorkomen, zou het (semi)overheidslichaam afrekeningen op moeten stellen op naam van de cliënt van de ondernemer. Dit is echter lastig en brengt veel extra administratieve kosten met zich mee. Om die reden heeft de staatssecretaris goedgekeurd dat deze bedragen via de btw-ondernemer zonder btw doorberekend mogen worden, indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.

De kostenposten waarop de goedkeuring van toepassing is, zijn limitatief opgesomd in een besluit. Aan deze posten is in het geactualiseerde besluit een post toegevoegd, namelijk de uitgaven voor het afnemen van theorie- en praktijkexamens (incl. tussentijdse toetsen) voor motorvoertuigen, de verstrekking van Eigen Verklaringen en examinerende, certificerende en toezichthoudende activiteiten op het vlak van vakbekwaamheid van medewerkers in transport, personenvervoer en logistiek door het CBR. Het gaat hierbij om bedragen die het CBR aan de rijopleider in rekening brengt voor rekening van de (examen)kandidaat op wiens naam het examen of de activiteit is gesteld en die vervolgens door de rijopleider aan deze (examen)kandidaat worden doorberekend. 

Zie 4.9 voor meer informatie over doorlopende posten en daarmee gelijkgestelde bedragen.  

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op