19 november 2013Geen btw-ondernemerschap door aankoop beleggingsgoud en zilver

De natuurlijke persoon A heeft in de jaren 2008 tot en met 2010 zilver en goud aangekocht om dit onder gunstige omstandigheden te verkopen. Ter zake van de aankoop van het zilver heeft A btw in rekening gebracht gekregen. A heeft verzocht om teruggaaf van deze btw. A is van mening dat hij kwalificeert als btw-ondernemer, aangezien hij de intentie heeft om met de aankoop van goud en zilver economische activiteiten te (gaan) verrichten. A voert daarbij aan dat hij in elk geval ondernemer is op grond van de in de btw-richtlijn opgenomen bijzondere regeling voor beleggingsgoud, aangezien volgens hem op grond van deze regeling iedere koper van beleggingsgoud kwalificeert als btw-ondernemer. De inspecteur van de Belastingdienst meent echter dat geen sprake is van btw-ondernemerschap en heeft de teruggaaf daarom geweigerd. A heeft hiertegen bezwaar en beroep aangetekend. 

In eerste aanleg is het beroep van A door Rechtbank Haarlem ongegrond verklaard. In hoger beroep bevestigt Hof Amsterdam de uitspraak van de rechtbank. Het hof oordeelt dat de enkele omstandigheid dat A zilver en goud aankoopt om dit te zijner tijd tegen een gunstige prijs te verkopen, niet leidt tot btw-ondernemerschap. Gesteld noch gebleken is dat A naar buiten toe is opgetreden als ondernemer. Evenmin is sprake van de exploitatie van een lichamelijke zaak om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen (zie 1.2), aangezien edelmetaal in eigendom geen regelmatig terugkerend rendement oplevert en geen duurzame relatie doet ontstaan tussen de eigenaar en de afnemer van een met dit edelmetaal te verrichten prestatie. De definitie van btw-ondernemerschap die in de bijzondere regeling voor beleggingsgoud is gegeven, wijkt volgens het hof niet af van de algemene definitie van btw-ondernemerschap. Bovendien heeft het verzoek om teruggaaf betrekking op de aankoop van zilver, zodat het beroep van A op deze regeling reeds daarom faalt, aldus het hof. Bij de aanschaf van het zilver en goud heeft A niet meer gedaan dan het loutere beheer van zijn vermogen. De teruggaaf is daarom terecht geweigerd. 

Zie 1.1 voor meer informatie over btw-ondernemerschap.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op