20 juni 2012Geen btw-compensatiefonds voor de zorg

In het Regeerakkoord van 2010 staat vermeld dat er onderzoek zal worden gedaan naar de invoering van een btw-compensatiefonds voor de zorg. Na een gehouden enquêteonderzoek onder 155 zorginstellingen is gebleken dat de btw voor slechts 28% van de instellingen  de belangrijkste reden is om opdrachten niet uit te besteden. Voor de meeste zorginstellingen is de kwaliteit van de dienstverlener en de mate van controle daarover de belangrijkste reden om al dan niet uit te besteden. Ook na invoering van een btw-compensatiefonds verwacht 60% van de ondervraagde zorginstellingen niet meer uit te gaan besteden. Daarnaast gaat een invoering van een btw-compensatiefonds gepaard met een toename van de uitvoeringslasten voor de Belastingdienst om het risico op het weglekken van btw te minimaliseren. Tot slot leidt de invoering van het btw-compensatiefonds tot hogere administratieve lasten en uitvoeringskosten voor de zorginstellingen. Al deze redenen hebben de minister van VWS en de staatssecretaris van Financiën doen besluiten om geen btw-compensatiefonds voor de zorg in te voeren.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op