1 oktober 2013Geen btw-belaste onttrekking woon/bedrijfspand uit stille maatschap

Een in fokzeugen en vleesvarkens handelende eenmansondernemer heeft eind 2004 een woning laten bouwen, die hij voor 10% zakelijk is gaan gebruiken. De ter zake van de bouw aan hem in rekening gebrachte btw heeft hij als voorbelasting in aftrek gebracht. In september 2005 is de varkenshandelaar met terugwerkende kracht tot 1 januari 2005 een maatschap aangegaan met zijn echtgenote, waarbij hij zijn eenmanszaak inclusief het gebruik en genot van alle onroerende zaken (incl. de woning) heeft ingebracht. Voor het gebruik en genot van de woning heeft de handelaar geen (periodieke) vergoeding bedongen. Op 27 september 2005 is de handelaar met zijn echtgenote en een B.V. (met terugwerkende kracht tot 1 juli 2005) een maatschap aangegaan. Het gebruik en genot van de onroerende zaken (incl. de woning) is ingebracht, maar hiervoor is geen periodieke vergoeding bedongen. 

De inspecteur heeft een naheffingsaanslag opgelegd, omdat volgens hem het btw-ondernemerschap was geëindigd bij het ontstaan van de ene dan wel de andere openbare maatschap waarin de woning niet is ingebracht. De handelaar stelt dat zijn btw-ondernemerschap in 2005 niet is beëindigd, omdat de opgerichte maatschappen stille maatschappen zijn die nooit zelfstandig naar buiten toe optreden.  

In eerste aanleg heeft Rechtbank Breda (thans Rechtbank Zeeland-West-Brabant) de inspecteur in het gelijk gesteld. In hoger beroep oordeelt Hof Den Bosch dat sprake is van stille maatschappen, aangezien de maatschappen in 2005 niet op een voor derden duidelijk kenbare wijze onder de naam van de maatschap hebben deelgenomen aan het maatschappelijk verkeer. Het feit dat de maatschap na 2005 op een voor derden duidelijker kenbare wijze naar buiten is getreden, doet hieraan niet af. Dit heeft tot gevolg dat de handelaar recht heeft op aftrek van de btw op de bouw van de woning. De naheffingsaanslag dient dan ook te worden vernietigd.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op