23 oktober 2012Geen btw-aftrek vanwege ontbreken identiteit verkopende ondernemer

Een groothandel in telecommunicatieapparatuur en randapparatuur heeft een grote partij mobiele telefoons ingekocht bij onder andere ondernemer G. Zij heeft de mobiele telefoons vervolgens laten vervoeren naar Bulgarije. De groothandel heeft de btw ter zake van deze aankoop, een bedrag van circa € 271.000, als voorbelasting in aftrek gebracht. De inspecteur heeft de aftrek echter geweigerd, omdat de identiteit van de op de factuur vermelde ondernemer G niet vaststaat en de facturen niet op de voorgeschreven wijze zijn opgemaakt. De groothandel heeft beroep aangetekend tegen de weigering van aftrek.

Hof Leeuwarden oordeelde in deze zaak dat de aftrek van voorbelasting terecht is geweigerd. Het kunnen identificeren en traceren van ondernemer G is namelijk een belangrijke voorwaarde voor toepassing van het recht op aftrek. De inspecteur heeft in het hiernaar verrichte onderzoek de eigenaar van eenmanszaak G niet kunnen traceren, geen onderneming aangetroffen op het opgegeven adres en geen reactie ontvangen op de aan G toegezonden aangiftebiljetten en correspondentie, zoals naheffingsaanslagen en (aanzegging van) boeten. De inspecteur mocht daarom terecht concluderen dat G geen ondernemer was voor de btw. Bovendien, zo oordeelt het hof, zou aan de groothandel nog altijd geen recht op aftrek toekomen wanneer G wel ondernemer voor btw zou zijn geweest: de facturen waren namelijk niet op de voorgeschreven wijze opgemaakt, omdat gegevens waarmee ondernemer G geïdentificeerd kan worden, ontbraken.

Ten overvloede is het hof van oordeel dat het op de weg van de groothandel had gelegen te twijfelen aan de hoedanigheid van G als ondernemer voor de btw, gezien de gang van zaken rondom de verkoop, zoals de contante betaling in dollarbiljetten voor een lading mobiele telefoons in de kofferbak van een auto bij een Amsterdamse garagebox, waarbij een factuur zonder btw-nummer werd verstrekt.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op