1 april 2019Geen btw-aftrek cateringkosten business seats voor betaald voetbalclub

Feiten

Een betaald voetbalorganisatie biedt tegen vergoeding business seats aan waar thuiswedstrijden kunnen worden bijgewoond en gebruik kan worden gemaakt van catering. De vergoeding voor het gebruik van een business seat is één vaste prijs inclusief catering. De catering wordt door een derde partij verzorgd, die daarvoor aan de voetbalorganisatie kosten in rekening heeft gebracht. In geschil is of de voetbalorganisatie de btw op de cateringkosten in aftrek mag brengen.

Rechtbank

Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft geoordeeld dat de voetbalorganisatie geen recht heeft op aftrek van de btw op de cateringkosten. De rechtbank verwijst naar het arrest van de Hoge Raad van 25 augustus 1993 ECLI:NL:HR:1993:ZC5426. De rechtbank luidt uit dit arrest af dat voor toepassing van de aftrekbeperking niet vereist is dat de voetbalorganisatie tevens degene is die de spijzen en dranken consumeert (de eindverbruiker). Ook stelt de rechtbank dat de stelling van de voetbalorganisatie dat aan het vijfde lid van art. 15 Wet OB niet wordt toegekomen, indien lid 1 van toepassing is, is onjuist gelet op de wetssystematiek.

Daarnaast overweegt de rechtbank dat, nog ervan afgezien dat de voetbalorganisatie geen evenementbureau is, de voetbalorganisatie bij haar beroep op een kennisgroepstandpunt van de Belastingdienst voorbijgaat aan de daarin opgenomen voorwaarden, zijnde: ‘Ten einde zeker te stellen dat de afnemer van het evenementenbureau art. 15, lid 5 Wet OB toepast, dient het evenementenbureau hetzij op de uitgaande factuur te vermelden dat zijn prestatie betrekking heeft op het verstrekken van voedingsmiddelen voor gebruik ter plaatse (…) en dat de btw op grond van art. 15, lid 5, Wet OB niet aftrekbaar is’. Me andere woorden voor aftrek is vereist dat het evenementenbureau (in dit geval zou dat de voetbalorganisatie zijn) de verleende diensten afzonderlijk vermeldt, zodat controleerbaar is dat de afnemer (de business seathouder) de in rekening gebrachte btw over het consumptieve gebruik niet in aftrek brengt. Nu de voetbalorganisatie de cateringkosten niet afzonderlijk heeft doorbelast kan de voetbalorganisatie geen geslaagd beroep doen op een kennisgroepstandpunt van de Belastingdienst.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op