3 december 2015Geen btw-aftrek catering vaktechnische lunches en cursussen

Op grond van het BUA is de aftrek van btw op kosten die betrekking hebben op het verstrekken van spijzen en dranken om niet of tegen een lage vergoeding aan het personeel uitgesloten. Hof Amsterdam heeft recent geoordeeld dat geen recht bestaat op de aftrek van btw op de maaltijden die aan werknemers worden geserveerd tijdens vaktechnische overleggen en cursussen tijdens lunchpauzes of na werktijd.

Een internationaal opererend kantoor met advocaten, notarissen en fiscalisten houdt wekelijks tijdens de lunchpauzes of buiten de reguliere kantoortijden vaktechnische overleggen, zodat de werknemers zoveel mogelijk declarabele uren kunnen maken en het contact met de cliënten zo min mogelijk hinder ondervindt. De vaktechnische overleggen worden in beginsel per afdeling georganiseerd en duren één à twee uur. Daarnaast vinden diverse cursussen plaats om te voldoen aan de eisen van permanente educatie. Tijdens de bijeenkomsten, die verplicht zijn voor de werknemers, verstrekt het kantoor spijzen en dranken aan de deelnemers. Deze eenvoudige maaltijden (waarvan de kosten € 5 tot € 10 per persoon bedragen) worden door een cateringbedrijf geserveerd in de vergaderruimte. Het kantoor beschikt tevens over een bedrijfskantine, waar werknemers maaltijden tegen betaling kunnen krijgen. Het staat de werknemers vrij om zelf voor een maaltijd te zorgen. 

Het kantoor heeft de btw op de verstrekte spijzen en dranken als voorbelasting in aftrek gebracht. De Belastingdienst heeft vervolgens een naheffingsaanslag opgelegd, omdat deze btw naar de mening van de inspecteur niet aftrekbaar is.

Rechtbank Noord-Holland heeft in eerste aanleg in deze zaak geoordeeld dat de btw op de spijzen en dranken op grond van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 (BUA) niet voor aftrek in aanmerking komt. In hoger beroep bevestigt Hof Amsterdam de uitspraak van de rechtbank. Het kantoor heeft in hoger beroep aangevoerd dat wordt voldaan aan de criteria uit het Fillibeck-arrest (zie 10.3.4 voor meer informatie over het BUA.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op