25 april 2012Geen btw-aftrek bij overname damesmodezaken

De overdracht van een onderneming is op grond van art. 37d Wet OB geen belastbaar feit voor de btw-heffing. Dit betekent dat ter zake van deze handeling geen btw in rekening gebracht mag worden aan de koper. Doet een verkoper van een onderneming dit toch dan is hij deze btw op grond van art. 37 Wet OB verschuldigd (zie 14.3), terwijl de koper deze zogenoemde art. 37-btw in beginsel niet in aftrek mag brengen. In een zaak voor Hof Amsterdam is geoordeeld dat de overname van de huurcontracten, de overname van inventaris, personeel, voorraden van diverse damesmodezaken een overdracht van een onderneming is. De (failliete) verkoper heeft ter zake van deze overdracht naar het oordeel van het hof ten onrechte 19% btw in rekening gebracht. Volgens het hof heeft de inspecteur de in aftrek gebrachte btw terecht bij de koper nageheven. Dat de koper heeft gesteld dat het hem slechts ging om de huurrechten van de winkels acht het hof in strijd met de feiten. De aankoop van de onderneming valt voor deze koper dus 19% duurder uit dan gedacht. Voor deze uitspraak en meer informatie over de overdracht van ondernemingen en de btw zie 11.5.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op