11 oktober 2012Geen btw-aftrek bij inbreng pand in maatschap om niet

Een in fokzeugen en vleesvarkens handelende eenmansondernemer heeft eind 2004 een woning laten bouwen, die hij voor 10% zakelijk is gaan gebruiken. De ter zake van de bouw aan hem in rekening gebrachte btw heeft hij als voorbelasting in aftrek gebracht. In september 2005 is de varkenshandelaar met terugwerkende kracht tot 1 januari 2005 een maatschap aangegaan met zijn echtgenote, waarbij hij zijn eenmanszaak en het gebruik en genot van 10% van de woning heeft ingebracht. Voor het gebruik en genot van de woning heeft de handelaar geen (periodieke) vergoeding bedongen. De inspecteur heeft een naheffingsaanslag opgelegd, omdat volgens hem geen sprake was van btw-ondernemerschap en de btw op de bouwkosten daarom onterecht in aftrek was gebracht. De handelaar stelde dat wel degelijk sprake was van btw-ondernemerschap, maar dat, omdat volgens de handelaar sprake was van een stille maatschap die nooit zelfstandig naar buiten optrad, niet de maatschap, maar hijzelf als maat btw-ondernemer was. 

Rechtbank Breda achtte het echter niet aannemelijk dat sprake was van een stille maatschap omdat niet bewezen kon worden dat de maatschap niet naar buiten toe mocht optreden en heeft dan ook geoordeeld dat, nu de handelaar geen (periodieke) vergoeding bedongen had voor het gebruik en genot van de woning, geen sprake was van btw-ondernemerschap. De btw op de bouwkosten van de woning is dan ook onterecht in aftrek gebracht.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op