23 maart 2017Geen btw-aftrek advocaatkosten die geen verband houden met administratiekantoor

Een btw-ondernemer heeft slechts recht op aftrek indien en voor zover hij de afgenomen prestaties voor zijn btw-belaste activiteiten gebruikt. Het sturen van een factuur aan een aftrekgerechtigde ondernemer betekent niet automatisch dat de btw aftrekbaar is. Een recente uitspraak van het Hof ’s-Hertogenbosch bevestigt dit.

In deze zaak gaat het om een eigenaar van een administratiekantoor, die daarnaast enig bestuurder is van een stichting. De stichting heeft een factuur gestuurd aan het administratiekantoor betreffende het doorbelasten van advocaatkosten. De op deze factuur in rekening gebrachte btw heeft het administratiekantoor in aftrek gebracht. De advocaatkosten houden verband met een procedure van het administratiekantoor tegen een bedrijf bij wie het administratiekantoor aandelenleaseproducten heeft afgenomen en welke overeenkomsten wegens tegenvallende resultaten voortijdig zijn beëindigd. De inspecteur heeft de in aftrek gebrachte btw nageheven. Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft geoordeeld dat deze btw-aftrek ten onrechte heeft plaatsgevonden.

Het Hof heeft in navolging van de rechtbank recent geoordeeld dat de btw inderdaad onterecht in vooraftrek is gebracht, omdat niet aannemelijk is gemaakt dat de advocaatkosten verband houden met de werkzaamheden als btw-ondernemer. De advocaatkosten hebben betrekking op vermogensbeheer en zijn niet opgenomen in de jaarstukken van het administratiekantoor. De eigenaar van het administratiekantoor heeft niet aannemelijk gemaakt dat sprake is van aan hem verrichte diensten die hij in het kader van zijn onderneming heeft gebruikt.

 De belastingplichtige die stelt dat hij recht op btw-aftrek heeft, moet dit aannemelijk maken. In deze zaak heeft het administratiekantoor alleen gesteld dat de aandelenleasebedragen in de geboekte winsten van het administratiekantoor zijn verwerkt. Omdat de inspecteur dit heeft betwist, is dit geen vaststaand feit. Afgezien daarvan, zelfs al zou vaststaan dat de aandelenleasebedragen in de geboekte winsten zijn verwerkt, dan staat hiermee nog steeds niet vast dat de advocaatkosten toerekenbaar zijn aan de aftrekgerechtigde bedrijfsactiviteiten van het administratiekantoor. Bij een aandelenlease, zoals in deze zaak, is in beginsel geen sprake van een economische activiteit. De btw op de kosten voor deze activiteit is daarom in beginsel niet aftrekbaar. Dat is slechts anders indien het administratiekantoor aannemelijk maakt dat de advocaatkosten onlosmakelijk verband houden met de aftrekgerechtigde werkzaamheden als administratiekantoor. In de uitspraak is niets te vinden dat op een dergelijk onlosmakelijk verband wijst. Een ingewijde in de btw had het administratiekantoor hierop kunnen wijzen en hem de moeite en de kosten van deze onsuccesvolle procedure kunnen besparen.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op