9 augustus 2012Geen aftrek btw op factuur voor nog te bouwen pand zonder vooruitbetaling

De in rekening gebrachte btw is aftrekbaar indien sprake is van gebruik voor btw-belaste activiteiten door de afnemer en de factuur op een correcte wijze is opgemaakt. Van een correct opgemaakte factuur is naar het oordeel van Rechtbank Arnhem geen sprake als op de factuur btw vermeld is voor de levering van een nieuw bedrijfspand, terwijl de overeengekomen prestaties nog verricht moeten worden en er nog geen betaling van een termijnfactuur (vooruitbetaling) heeft plaatsgevonden. Om die reden oordeelt de rechtbank dat de inspecteur de te vroeg in aftrek gebrachte btw terecht heeft nageheven. De opgelegde boete ten bedrage van € 10.000 houdt naar het oordeel van de rechtbank geen stand omdat de btw-ondernemer is afgegaan op de adviezen van een professionele adviseur.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op