28 mei 2014Geen 6% btw voor maaien of snijden van riet

De staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes, heeft mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken de Kamervragen van de leden Geurts, Van Hijum En Omtzigt (allen CDA) beantwoord over de zorgen die leven bij de Vereniging Natuurmonumenten over de beheersvergoeding in het kader van het rietlandbeheer in Nationaal Park de Weerribben-Wieben.

In het antwoord op de Kamervragen geeft de staatssecretaris van Financiën aan dat over de door de provincies aan terreineigenaren verstrekte natuursubsidies die zijn vastgesteld in de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer geen btw verschuldigd is, omdat deze subsidies worden verstrekt in het algemeen belang. Als de terreineigenaar er echter voor kiest om het beheer (deels) tegen betaling uit te besteden bij een derde (bijv. het rietsnijden) dan is over die dienst aan de terreineigenaar (21%) btw verschuldigd.

De staatssecretaris van Financiën ziet op grond van de btw-richtlijn geen ruimte voor het van toepassing verklaren van het 6%-tarief op het uitvoerend werk in het bos- en natuurbeheer. Dit betekent dat, zoals de inspecteur heeft beoordeeld, het maaien en snijden van riet belast is met 21% btw. De enige mogelijkheid op grond waarvan geen of minder btw verschuldigd is, is de kleine ondernemersregeling. Ten slotte merkt de staatssecretaris op dat de opvatting dat het samenwerkingsverband van de terreineigenaar en de rietmaaier als entiteit optreedt in het economisch verkeer (lees: de btw-ondernemer is) door de inspecteur niet is geaccepteerd. De provincie heeft namelijk alleen een rechtsbetrekking met de terreineigenaar aan wie de subsidie wordt betaald en niet met de rietmaaier, terwijl laatstgenoemde een rechtsbetrekking heeft met de terreineigenaar.

Voor meer informatie over de verlaagde btw-tarieven en de kleine ondernemersregeling zie hoofdstuk 5.2 repsectievelijk 11.1 van het btw-handboek.??

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op