26 oktober 2011Gedeeltelijk leegstand pand volledig in gebruik genomen

Hof ’s Hertogenbosch heeft geoordeeld dat een kantoorpand dat in 2005 voor 57% met btw is verhuurd, één goed is. Omdat dit (feitelijke) oordeel in cassatie onbestreden is, brengt  dit naar het oordeel van de Hoge Raad met zich mee dat het kantoorpand in 2005 (volledig) in gebruik genomen is. De vrijgestelde verhuur van (een deel van de) leegstaande 43% van het kantoorpand in 2006 levert daarom niet alsnog een integratieheffing op voor deze verhuurde delen. Ook brengt deze vrijgestelde verhuur in 2006 geen volledige herziening met zich mee van al de btw die aan deze ruimten toerekenbaar is. In het jaar 2006 geldt volgens de Hoge Raad uitsluitend de verplichting van art. 13 Uitv.Besch. om 1/10 van de totale aanschaf-btw opnieuw te bepalen. Voor meer informatie over de interne levering en de herzieningsregels zie 2.2 respectievelijk 10.5 van het btw-handboek.  Voor de btw-gevolgen van leegstand zie 7.10 van het btw-handboek. In laatstgenoemde paragraaf is het arrest van de Hoge Raad te downloaden.    

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op