12 januari 2012Gecoördineerde afdoening btw-correctie privégebruik (bestel)auto

Deze maand moet de btw-aangifte over het laatste aangiftetijdvak van 2011 worden ingediend. In de btw-aangifte zal een standpunt moeten worden ingenomen ten aanzien van de btw-aftrekcorrectie voor en de heffing over het privégebruik van de (bestel)auto. Zoals in ons memo inzake privégebruik auto is aangegeven, bestaan de nodige bezwaren tegen deze correcties voor het privégebruik.   

In onze nieuwsbrief van vorige week is vermeld dat wij de publicatie van een modelbezwaarschrift  aanhouden in afwachting van het overleg tussen het Ministerie van Financiën en de brancheorganisaties over een eventuele gecoördineerde afwikkeling van de bezwaren tegen de btw-correctie voor het privégebruik van de (bestel)auto. Dit overleg heeft op 10 januari 2012 plaatsgevonden. De uitkomst van dit overleg is dat het Ministerie van Financiën medio volgende week uitsluitsel geeft over het hoe en wat van de eventuele gecoördineerde afwikkeling van bezwaren tegen de btw-correctie privégebruik (bestel)auto.

Wij houden u via BTW-PLAZA op de hoogte!

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op