1 mei 2014Full exchange service handelsplatform door beursonderneming niet vrijgesteld van btw-heffing

Btw-ondernemer X B.V. (hierna: X) bestaat uit de vennootschappen A N.V., B B.V. en C B.V. en is opgericht met het doel een alternatief, digitaal handelsplatform te bieden voor aandelen en opties. X zorgt ervoor dat particuliere beleggers onder de best mogelijke voorwaarden de uitvoering van hun orders in verschillende financiële instrumenten kunnen laten verzorgen. C B.V. exploiteert daartoe een multilaterale handelsfaciliteit, een systeem waarmee kopers en verkopers van financiële instrumenten kunnen worden samengebracht. Ten behoeve van dit handelsplatform koopt X diensten in bij een Zweedse beursonderneming. De beursonderneming voert met behulp van door haar ontwikkelde software en infrastructuur een deel van de werkzaamheden – namelijk de administratieve en technische werkzaamheden, voornamelijk gegevensverwerking – uit die X als exploitant van het handelsplatform dient te (laten) verrichten, een zogeheten full exchange service. Dankzij het systeem van de Zweedse beursonderneming worden vraag en aanbod aan elkaar gekoppeld. De beursonderneming factureert haar diensten aan X onder verwijzing naar de verleggingsregeling (zie 6.2.1). X meent echter dat de diensten die zij afneemt, zijn vrijgesteld van btw-heffing als (bemiddeling bij) handelingen inzake effecten en andere waardepapieren. Voorts doet zij een beroep op het beginsel van fiscale neutraliteit. De inspecteur van de Belastingdienst heeft een naheffingsaanslag en verzuimboete opgelegd. 

Rechtbank Noord-Holland heeft in deze zaak geoordeeld dat de diensten die de Zweedse beursonderneming aan X verleent niet zijn vrijgesteld van btw-heffing. De diensten vormen namelijk geen afzonderlijk geheel, dat kenmerkend en essentieel is voor de handel in effecten en waardepapieren, aangezien X alle beslissingen neemt. Het feit dat vergoeding die de beursonderneming ontvangt deels afhankelijk is van het aantal transacties op het handelsplatform, is hierbij niet van belang, aangezien het niet ongebruikelijk is dat een vergoeding afhangt van de omvang van de te verrichten handelingen. Het enkele – via het systeem – matchen van vraag en aanbod kan evenmin worden beschouwd als bemiddeling inzake handelingen inzake effecten en andere waardepapieren, aangezien de beursonderneming met geen enkele van de betrokken deelnemers contact onderhoudt, aldus de rechtbank. Niet gesteld of gebleken is dat de beursonderneming enig initiatief ontplooit om de deelnemers te bewegen om op het handelsplatform van X transacties te sluiten. Het beroep van X op het beginsel van fiscale neutraliteit slaagt evenmin, aangezien dit enkel een uitleggingsbeginsel is en niet een zelfstandig beginsel waaraan dient te worden getoetst. De rechtbank is echter wel van oordeel dat X een pleitbaar standpunt heeft ingenomen, zodat de aan X opgelegde verzuimboete dient te worden vernietigd. 

Zie 8.3.1 voor meer informatie over de vrijstelling van btw-heffing voor financiële activiteiten.?

 

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op