14 oktober 2015Frankrijk verlaagt drempel afstandsverkopen

Frankrijk wijzigt per 1 januari 2016 het drempelbedrag voor afstandsverkopen. 

Voor verkopen aan particulieren in andere EU-lidstaten geldt de regeling afstandsverkopen. Boven een voor een EU-lidstaat geldend drempelbedrag is btw in de EU-lidstaat van de koper verschuldigd. Om deze btw af te dragen, dient de leverancier zich in die EU-lidstaat te registreren en periodiek aangifte te doen. Voor Frankrijk geldt nu een drempelbedrag van € 100.000. Per 1 januari 2016 vindt er een wijziging plaats, de drempel wordt verlaagd naar € 35.000. Dat betekent dat in Nederland gevestigde leveranciers eerder onder de heffing van Franse btw vallen. Met name webshops die regelmatig goederen verkopen aan Franse particulieren hebben te maken met deze regeling en dienen bewust te zijn van het feit dat men zich eerder in Frankrijk dient te registreren. 

De btw-specialisten van VDFR VAT Management B.V. kunnen u bij de Franse registratieprocedure en aangifteverplichtingen assisteren. Hiervoor kunt u contact opnemen met Frank Resseler (078 – 622 54 52 / fresseler@vandrielfruijtier.nl) of Inge Verrips (078 – 622 54 52 / iverrips@vandrielfruijtier.nl).

In paragraaf