14 november 2011Formeel

Geen vergrijpboete als btw-ondernemer mocht vertrouwen op deskundige?
De inspecteur die een vergrijpboete oplegt, moet bewijzen dat het aan grove schuld dan wel (voorwaardelijk) opzet van de btw-ondernemer te wijten is dat er te weinig btw is voldaan of teveel btw is teruggekregen. Indien een btw-ondernemer vanwege zijn gebrek aan fiscale kennis een deskundige inschakelt om zijn btw-verplichtingen te regelen, mag de eventuele grove schuld of opzet van deze deskundige niet automatisch worden toegerekend aan de btw-ondernemer. De inspecteur die een vergrijpboete wil opleggen aan de btw-ondernemer moet bewijzen dat de btw-ondernemer had moeten twijfelen aan de deskundigheid of zorgvuldige taakvervulling van de deskundige. Dit is recent bevestigd door zowel Hof Amsterdam als Hof Arnhem. Deze uitspraken laten zien dat het toetsen van de rechtmatigheid van de opgelegde vergrijpboeten tot gevolg kan hebben dat deze volledig moeten worden vernietigd. Gezien de hoogte van de vergrijpboeten -veelal 25% of 50% van de nageheven btw- is dit in de praktijk het eerste punt om geld te ‘verdienen’ voor de cliënt. Check daarom -ook indien de naheffingsaanslag zelf niet ter discussie staat- altijd of de aan de btw-ondernemer opgelegde boete door de beugel kan! ?

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op