20 september 2013Fiscale Verzamelwet 2013 aangenomen door Tweede Kamer

Recent heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Fiscale Verzamelwet 2013 aangenomen. De wet treedt, op voorwaarde dat deze ook wordt aangenomen door de Eerste Kamer, in werking op 1 januari 2014. 

In de wet is onder andere de maatregel opgenomen dat het grensbedrag voor fondswervende diensten door sportverenigingen (zie 8.2.4.6) zoals sponsoring per 1 januari 2014 wordt verhoogd van € 31.765 naar € 50.000. De motivering voor deze verhoging is dat de administratieve lasten van sportverenigingen op deze wijze worden verminderd. Bij een grens van € 50.000 zijn namelijk minder sportverenigingen verplicht tot het doen van btw-aangifte dan bij een grens van € 31.765. Naast de vrijstelling voor fondswervende activiteiten geldt voor sportverenigingen de zogeheten kantineregeling (zie 8.2.4.7). Deze regeling wordt per 1 januari 2014 voor sportverenigingen ingetrokken. 

 Sportverenigingen en -bonden die meer willen weten over btw & sport zijn van harte welkom op de gratis praktijkbijeenkomst. Schrijf u hier in. 

Daarnaast wordt in de wet de vrijstelling die geldt voor diensten door landbouwers, veehouders, tuinbouwers en bosbouwers die bestaan uit het verlenen van dagbesteding, arbeidsopvang of dagopvang en die worden verricht aan zorginstellingen, instellingen van sociaal of maatschappelijk werk of personen die beschikken over een persoonsgebonden budget (zie 8.2.1) uitgebreid naar alle ondernemers die dergelijke diensten verrichten, indien zij voldoen aan de voorwaarden die worden genoemd in de wet. 

Tot slot is in de wet de toepassing van het verlaagde btw-tarief voor de renovatie en het onderhoud van woningen ouder dan twee jaar in de periode 1 maart 2013 tot 1 maart 2014 (zie 5.2.1) vastgelegd. Deze maatregel was reeds in februari vastgelegd in een besluit van de staatssecretaris. Het 6%-tarief voor het aanbrengen van op energiebesparing gericht isolatiemateriaal gaat op grond van deze wet ook gelden voor het aanbrengen van glas.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op