4 april 2013Fiscale eenheid ook wederverkoper voor inkoop auto’s ten behoeve van automuseum

De margeregeling is van toepassing op de levering van gebruikte goederen door wederverkopers. In een zaak voor Hof Den Haag speelde de vraag of een fiscale eenheid die handelt in nieuwe en gebruikte auto’s, ook wederverkoper is voor de inkoop van auto’s die tentoongesteld worden in het automuseum dat (eveneens) onderdeel uitmaakt van de fiscale eenheid.  De fiscale eenheid was niet geheel zeker of de fiscale eenheid ook voor de inkoop van de (klassieke) auto’s als wederverkoper kwalificeerde en verzocht om een standpuntbepaling. Naar aanleiding hiervan bevestigde de inspecteur dat de fiscale eenheid als geheel de wederverkoper is en dat het niet relevant is welk onderdeel van de fiscale eenheid de auto’s in- en verkoopt.De inspecteur heeft vervolgens btw nageheven omdat hij vond dat de aankopen van de (klassieke) auto’s die bestemd zijn voor het automuseum geen margeinkopen zijn (en dus niet meetellen als inkoop voor de globalisatieregeling).

In eerste aanleg heeft de rechtbank beslist dat nu deze (klassieke) auto’s niet tot de handelsvoorraad behoren geen sprake is van de inkoop van auto’s met het oog op de wederverkoop. Tevens besliste de rechtbank dat het vertrouwensbeginsel naheffing in de weg stond. In hoger beroep heeft Hof Den Haag geoordeeld dat de fiscale eenheid ook voor de inkoop van de auto’s die bestemd zijn voor het museum wederverkoper is, omdat het niet zonder meer gaat om auto’s waarvan bij de aankoop bij voorbaat vaststaat dat die niet worden doorverkocht. Daarnaast is het hof van oordeel dat het vertrouwensbeginsel aan het opleggen van een naheffingsaanslag in de weg staat.

Voor meer informatie over de margeregeling zie 11.4.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op