24 juli 2014Fiscale eenheid btw anesthesiologiepraktijk en zelfstandig behandelcentrum

Een BIG-geregistreerde anesthesioloog is enig aandeelhouder en enig bestuurder van een holding. Deze holding houdt sinds november 2004 alle de aandelen en is enig bestuurder van een B.V. die een anesthesiologiepraktijk uitoefent. De BIG-geregistreerde anesthesioloog en zijn echtgenote zijn in dienst bij de anesthesiologiepraktijk. De echtgenote van de anesthesioloog verricht administratieve werkzaamheden. De anesthesioloog richt in maart 2010 een stichting op die een zelfstandig behandelcentrum beheert en exploiteert voor ondersteunende en algemene medisch specialistische patiëntenzorg. Bestuurders van de stichting zijn de anesthesioloog (voorzitter) en zijn echtgenote (penningmeester en secretaris). De stichting heeft geen werknemers in dienst en is gevestigd op hetzelfde adres als de anesthesiologiepraktijk. Het behandelcentrum heeft een van derden gescheiden en geheel eigen bedrijfsvoering. De ondersteunende medisch specialistische patiëntenzorg koopt de stichting zelfstandig in, waaronder ook alle diensten van de anesthesiologiepraktijk. De aangezochte zelfstandige anesthesisten en anesthesiemedewerkers komen uit het netwerk van de anesthesioloog, die ook persoonlijk anesthesiewerkzaamheden voor de stichting verricht. Indien dat op projectbasis wenselijk is, neemt de stichting op incidentele basis medewerkers in dienst. De dagelijkse bedrijfsvoering (coördinatie/management) is in handen van de anesthesioloog waarvoor de anesthesiologiepraktijk aan de stichting een managementvergoeding in rekening brengt. De anesthesioloog is bevoegd om te beschikken over de gelden van zowel de anesthesiologiepraktijk als de stichting.

In geschil is of de anesthesiologiepraktijk en de stichting een fiscale eenheid zijn voor de btw. De anesthesiologiepraktijk meent van wel, terwijl de inspecteur een tegenovergestelde mening is toegedaan. Meer specifiek is in geschil of sprake is van financiële en organisatorische verwevenheid; de economische verwevenheid en het btw-ondernemerschap van beide eniteiten zijn niet in geschil.

Rechtbank Den Haag is van oordeel dat aan aan beide verwevenheden wordt voldaan en om die reden sprake is van een fiscale eenheid voor de btw. De rechtbank acht het aannemelijk dat de anesthesioloog onmiddellijk voldoende zeggenschap heeft in de stichting om de financiële positie ervan in de gewenste onderlinge verhouding ten opzichte van hemzelf te brengen. Daarbij neemt de rechtbank in aanmerking dat de anesthesioloog en zijn echtgenote het voltallige bestuur van de stichting vormen, de anesthesioloog middelijk bestuurder is van de anesthesiologiepraktijk en zijn echtgenote in dienst is van de anesthesiologiepraktijk. Voorts is de anesthesioloog feitelijk de enige die de stichting vertegenwoordigt en is hij ook degene die de prijzen bepaalt die de anesthesiologiepraktijk berekent aan de stichting. Bovendien kan de anesthesioloog over de bankrekeningen van de anesthesiologiepraktijk en van de stichting beschikken. Aldus is sprake van financiële verwevenheid. De entiteiten zijn ook organisatorisch verweven omdat de anesthesioloog en zijn echtgenote gezamenlijk de overkoepelende leiding vormen van de anesthesiologiepraktijk en de stichting, de anesthesioloog middellijk enig bestuurder van de anesthesiologiepraktijk is en de anesthesioloog en zijn echtgenote de enige bestuurders van de stichting zijn. De rechtbank ziet geen ruimte voor een integrale proceskostenvergoeding, terwijl zij ook geen aanleiding ziet voor een immateriële schadevergoeding wegens de lange duur van de procedure omdat de redelijke termijn (twee jaar vanaf ontvangst bezwaarschrift) niet is overschreden.

Het belang van de fiscale eenheid voor de btw is in deze zaak gelegen in het al dan niet moeten berekenen van (voor de stichting niet aftrekbare) btw over de vergoedingen die de anesthesiologiepraktijk aan de stichting in rekening brengt. Juist in dit soort situaties is de fiscale eenheid voor de btw een middel om extra btw-druk bij gelieerde btw-ondernemers met btw-vrijgestelde prestaties te voorkomen. Zie voor meer informatie over de fiscale eenheid btw 1.10?? 

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op