2 maart 2018Fiscale beleidsagenda: verhoging verlaagde btw-tarief, uitbreiding sportvrijstelling en modernisering kleine ondernemersregeling

Op 23 februari 2018 heeft de Staatssecretaris van Financiën in een brief aan de Tweede kamer zijn fiscale toekomstplannen toegelicht. Hieronder gaan wij in op de btw-punten van deze fiscale beleidsagenda.

Verhoging verlaagd btw-tarief

In 2019 zal, zoals in het regeerakkoord is afgesproken, het verlaagde btw-tarief van 6% worden verhoogd tot 9%. Met de begrote opbrengst wordt onder andere een verlaging van de inkomstenbelasting gefinancierd.

Uitbreiding btw-sportvrijstelling

Op dit moment geldt er een btw-vrijstelling voor bepaalde diensten door niet-commerciële sportverenigingen aan hun leden, de zogenoemde ‘de btw-sportvrijstelling’ (zie 8.2.4). Op grond van jurisprudentie van het HvJ is de beperking tot de leden niet toegestaan. Vanaf 2019 wordt de btw-sportvrijstelling daarom verruimd. Deze verruiming is nadelig voor niet-commerciële instellingen, zoals gemeenten en exploitatiestichtingen, die thans over het gelegenheid tot sportbeoefening in een sportaccommodatie slechts 6% btw betalen en de (21%) btw op de investeringen in deze sportaccommodatie volledig in aftrek brengen. De opbrengst die het gevolg is van het financiële nadeel voor gemeenten en sportstichtingen en -verenigingen sluist het kabinet terug naar de sport via een specifieke uitkering voor gemeenten en een subsidie voor sportverenigingen en sportstichtingen.

Modernisering kleine ondernemersregeling

Het kabinet heeft de ambitie om de kleine ondernemersregeling te moderniseren en dit als separaat wetsvoorstel in het pakket Belastingplan 2019 te laten meelopen. Het voornaamste doel van deze regeling is om kleine ondernemers een financiële compensatie te bieden voor relatief hoge administratieve lasten. Deze compensatie heeft de vorm van een vermindering van de af te dragen btw voor de kleine ondernemers. Het kabinet is van mening dat de huidige complexe regeling (zie 11.1) niet meer voldoet aan de eisen van de moderne economie van kleine ondernemers. Het kabinet wil daarom de huidige verminderingsregeling voor (samenwerkingsverbanden van) natuurlijke personen vervangen door een omzetgerelateerde vrijstellingsregeling die ook geldt voor rechtspersonen, zoals BV’s. Een omzetgerelateerde vrijstelling sluit ook aan op de huidige regels in de btw-richtlijn en het recent gepubliceerde richtlijnvoorstel van de Europese Commissie voor kleine ondernemers. Bovendien wordt de kleine ondernemersregeling door deze modernisering aantrekkelijker voor (kleine) agrariërs die tot 2018 gebruik konden maken van de landbouwregeling.

Btw-behandeling elektronische handel

De ministers van de EU hebben op 5 december 2017 een richtlijn aanvaard over de btw-behandeling van elektronische handel. Een deel van deze richtlijn moeten de lidstaten al implementeren met ingang van 1 januari 2019. Bij dat deel gaat het vooral om een tegemoetkoming in de btw-verplichtingen aan kleine ondernemers die via het internet in beperkte mate digitale diensten verlenen aan particulieren (lees: B2C-diensten) in andere lidstaten. Voor meer informatie over deze richtlijn zie ons nieuwsbericht.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op