6 februari 2014Fiscaal vertegenwoordiger belet teruggaafverzoek buitenlandse btw niet

De Duitse energieleverancier E.ON Global Commodities SE (hierna: E.ON) is sinds 2005 actief op de Roemeense markt. Om te voldoen aan haar fiscale verplichtingen, heeft E.ON in 2005 een fiscaal vertegenwoordiger in Roemenië aangewezen, namelijk de Roemeense vennootschap SC Haarmann Hemmelrath & Partner Management Consulting SRL (hierna: Haarmann), die namens E.ON overeenkomsten heeft gesloten met Roemeense rechtspersonen.

Na de toetreding van Roemenië tot de EU op 1 januari 2007 is de verplichting tot het aanwijzen van een fiscaal vertegenwoordiger vervallen en heeft Haarmann geen facturen met btw meer opgesteld voor rekening van E.ON. Haarmann is echter wel de vertegenwoordiger van E.ON in Roemenië gebleven, met name richting de belastingautoriteiten. Na het indienen van een viertal btw-aangiften in 2007 door Haarmann teneinde een btw-aftrek te realiseren voor E.ON, is door de Roemeense fiscus een onderzoek ingesteld en geconcludeerd dat E.ON voor de levering van energie sinds 2007 niet meer in Roemenië aan btw-heffing onderworpen is. Bijgevolg kon Haarmann niet langer aanspraak maken op btw-aftrek en waren het behoud van een fiscaal vertegenwoordiger en de uitoefening van activiteiten via deze vertegenwoordiger niet langer wettelijke voorziene opties sinds 2007, aldus de fiscus. Vervolgens heeft E.ON als niet in Roemenië gevestigde btw-ondernemer een verzoek ingediend op grond van de Achtste Richtlijn. Dit verzoek is door de Roemeense fiscus afgewezen, omdat E.ON beschikte over een fiscaal vertegenwoordiger met een Roemeens btw-nummer. De Roemeense rechter heeft vervolgens het HvJ EU om uitleg verzocht.

Naar het oordeel van het HvJ kan een btw-ondernemer, zoals E.ON, zich beroepen op de Achtste Richtlijn om teruggaaf van de in rekening gebrachte Roemeense btw te krijgen, mits E.ON niet beschikt over een vaste inrichting in Roemenië en E.ON in Roemenië geen btw was verschuldigd ter zake van leveringen of diensten. Het enkele feit dat E.ON beschikt over een fiscaal vertegenwoordiger maakt niet dat zij in Roemenië beschikt over een vaste inrichting voor de btw. De Roemeense rechter zal derhalve moeten beoordelen of E.ON in Roemenië ter zake van leveringen of diensten btw verschuldigd was. Het enkele feit dat E.ON in Roemenië beschikt over een fiscaal vertegenwoordiger is derhalve onvoldoende om het verzoek om teruggaaf door E.ON te weigeren.

Zie 1.13 voor meer informatie over fiscaal vertegenwoordigerschap.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op