5 september 2012Fiscaal steuntje in de rug voor vastgoedmarkt

De verkrijging van een woning of bedrijfspand is in beginsel belast met 6% overdrachtsbelasting. Er zijn reeds een aantal fiscale maatregelen genomen om de (door)verkoop van woningen te stimuleren. Zo is er een verlaagd tarief van 2% ingevoerd voor de verkrijging van woningen. Tevens is de zesmaandentermijn bij een doorverkoop van een woning tijdelijk verlengd geweest tot een twaalfmaandentermijn. Hierdoor was bij een doorverkoop van een woning in beginsel slechts 2% overdrachtsbelasting verschuldigd over de eventuele meerwaarde.

In een besluit van 31 augustus 2012, gepubliceerd op 3 september 2012, geeft staatssecretaris de vastgoedmarkt opnieuw een fiscaal steuntje in de rug. In dit besluit keurt de staatssecretaris -vooruitlopend op een wetswijziging- goed dat bij de doorverkoop van bedrijfspanden of woningen de zesmaandentermijn wordt verlengd tot een 36-maandentermijn. Hierdoor is bij een doorverkoop van een bedrijfspand of woning binnen 36 maanden in beginsel slechts 6%/2% overdrachtsbelasting verschuldigd over de eventuele meerwaarde. Is er geen sprake van een meerwaarde dan is ter zake van deze doorverkoop in het geheel geen overdrachtsbelasting verschuldigd! Deze fiscale maatregel heeft een tijdelijk karakter en gaat in op 1 september 2012.

 De fiscale maatregel treedt op 1 september 2012 in werking. Dit houdt in dat de vorige verkrijging, d.w.z. de verkrijging door de (door)verkoper, op of na 1 september 2012 moet hebben plaatsgevonden, terwijl de verkrijging door de koper binnen de 36-maandentermijn moet plaatsvinden! Als de vorige verkrijging van een woning op 1 juli 2011 heeft plaatsgevonden en de opvolgende verkrijging van deze woning vindt plaats op 1 oktober 2012 dan is de koper daarom ‘gewoon’ 2% overdrachtsbelasting verschuldigd.

Hebt u vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht? Neem dan contact met ons op! U kunt ons telefonisch bereiken op 088-2989898 en per e-mail via info@btwplaza.nl.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op