3 september 2014Failliete tandartsenpraktijk geen btw-aftrek kosten curator

Een tandartsenpraktijk is op 15 december 2009 failliet verklaard. De curator die belast is met de vereffening van de boedel heeft op 23 juli 2012 verzocht om een btw-teruggaaf, zijnde de btw op de kosten die hij heeft gemaakt in het kader van zijn werkzaamheden. De curator beroept zich hiervoor op het feit dat hij op grond van de Faillissementswet en de Awr in de plaats is getreden van de rechten en de bevoegdheden van de failliete tandartsenpraktijk. De inspecteur heeft dit verzoek afgewezen en deze beschikking in bezwaar gehandhaafd. Tussen partijen is niet in geschil dat de tandartsenpraktijk voor het faillissement geen recht op btw-aftrek had. Ook is niet in geschil dat de belastingplicht van de tandartsenpraktijk niet door het faillissement geëindigd is.

Rechtbank Noord-Holland heeft het beroep ongegrond verklaard. Volgens de rechtbank heeft de tandartsenpraktijk alleen btw-vrijgestelde activiteiten verricht waarvoor geen recht op aftrek bestond. Dat de curator tegen vergoeding btw-belaste handelingen verricht kan niet aan de failliete tandartsenpraktijk worden toegerekend. In hoger beroep sluit Hof Amsterdam zich bij dit oordeel aan en voegt hieraan toe dat de klacht dat hierdoor het neutraliteitsbeginsel wordt geschonden faalt nu de (richtlijn)wetgever uitdrukkelijk bedoeld heeft om alleen een aftrekrecht toe te kennen aan de ondernemer indien en voor zover sprake is van aftrekgerechtigde prestaties.

Voor meer informatie over het recht op btw-aftrek zie 10.1.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op