15 mei 2012Extra praktijkbijeenkomsten btw-regels privégebruik auto

BTW-PLAZA organiseert op 23 (Dordrecht), 29 mei (Zwolle) en op 19 juni (Venlo) a.s. extra praktijkgerichte adviesbijeenkomsten over de btw-regels met betrekking tot het privégebruik van de auto. De toepassing van deze btw-regels roept nog steeds veel vragen op. Dit betreft niet alleen het toepassen van de btw-regels in 2012, maar ook hoe omgegaan moet worden met bezwaren die reeds jaren aanhangig waren en waarbij de inspecteur u vraagt om een reactie.

 Let op: deelnemers aan deze praktijkbijeenkomst krijgen twee PE-punten! Hebt u zich nog niet ingeschreven? Schrijf u dan hier in! 

Voor BTW-PLAZA-leden die lid zijn van NOAB merken wij op dat in de educatiebijeenkomsten BTW-Actualiteiten in het najaar van 2012 uitvoerig bij (o.m.) deze problematiek wordt stilgestaan. 

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op