24 mei 2019Extra btw-aftrek voor nieuwbouwwoning met zonnepanelen?

Er worden diverse procedures gevoerd over de vraag of niet in het dak geïntegreerde zonnepanelen op het dak van een nieuwwoning met zich brengt dat niet alleen de btw op de aanschaf van de zonnepanelen, maar ook een deel van de btw op de bouwkosten aftrekbaar is. In diverse procedures is inmiddels beslist dat de eigenaar van de nieuwbouwwoning een deel van de btw op de bouwkosten (lees: de bouwkosten die toerekenbaar zijn aan het gedeelte van het dak waarop de zonnepanelen liggen) in aftrek mag brengen. Echter, recent heeft Hof Arnhem-Leeuwarden anders beslist. Het is daarom nog geen uitgemaakte zaak dat eigenaren van een nieuwbouwwoning met zonnepanelen ook recht hebben op aftrek van een deel van de btw op de bouwkosten van de woning. Vermoedelijk zal de Hoge Raad hierover een beslissing moeten nemen en die beslissing kan nog enkele jaren op zich laten wachten.

Wat betekent dit voor nu?

Laat u nu een woning bouwen of gaat u dit binnenkort doen dan geldt als uitgangspunt dat u zich (voor zover dat nog niet gebeurd is) kunt registreren als btw-ondernemer en in de btw-aangiften de btw op de zonnepanelen en een deel van de btw op de bouwkosten van de woning kunt terugvragen. De Belastingdienst zal de teruggaaf van de btw op de bouwkosten weigeren. Tegen die weigering dient u tijdig (binnen zes weken) bezwaar te maken ter behoud van rechten. In dit bezwaarschrift kunt u verzoeken om aanhouding van het bezwaar totdat in (één van) de aanhangige rechtszaken door de rechter definitief is beslist. Uiteraard zal naar rato van de oppervlakte onderbouwd moeten kunnen worden hoe u de teruggevraagde btw op de bouwkosten hebt berekend. Door de rechters is hierbij tot op heden uitgegaan van het percentage van de zakelijk gebruikte m2 (dakoppervlak waarop de zonnepanelen liggen + eventuele andere zakelijk gebruikte ruimtes) ten opzichte van de totale m2 nuttige ruimtes woning (woonoppervlakte woning plus dakoppervlak waarop zonnepanelen liggen).

Wat betekent dit voor het verleden?

Hebt u in het verleden een nieuwbouwwoning met zonnepanelen laten bouwen en heeft u over het tijdvak van ingebruikneming reeds een btw-aangifte ingediend, bijvoorbeeld omdat u zzp-er was/bent of omdat u de btw op de zonnepanelen heeft teruggevraagd? In dat geval kunt u door middel van een suppletieaangifte weliswaar verzoeken om een aanvullende btw-teruggaaf, maar op grond van het beleid zal de inspecteur dit (te laat ingediende) teruggaafverzoek ambtshalve (moeten) afwijzen. Tegen die weigering kunt u niet in beroep bij de rechter. Anders dan de Vereniging Eigen Huis (VEH) menen wij dan ook dat het indienen van suppletieaangiftes in een dergelijke situatie niet zinvol is.

Hebt u in het verleden een nieuwbouwwoning met zonnepanelen laten bouwen en over het tijdvak van ingebruikneming van deze woning nog geen btw-aangifte ingediend? In dat geval moet u snel zijn. U kunt namelijk nog tot 1 juli a.s. verzoeken om alsnog een btw-aangifte te mogen indienen over het tijdvak van ingebruikneming waarin u kunt verzoeken om teruggaaf van de btw op de zonnepanelen en een deel van de btw op de bouwkosten.

Hebt u hulp nodig bij het terugvragen van de btw op zonnepanelen of het indienen van een bezwaarschrift? Of hebt u vragen over de (on)mogelijkheid om extra btw terug te vragen ter zake van uw nieuwbouwwoning? Onze btw-specialisten zijn u hiermee graag van dienst!         

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op