26 april 2012Extra bijeenkomsten over het privégebruik van de auto.

BTW-PLAZA organiseert op 23 en 29 mei a.s. extra praktijkgerichte adviesbijeenkomsten over de btw-regels met betrekking tot het privégebruik van de auto. De toepassing van deze btw-regels roept nog steeds veel vragen op. Dit betreft niet alleen het toepassen van de btw-regels in 2012, maar ook hoe omgegaan moet worden met bezwaren die reeds jaren aanhangig waren en waarbij de inspecteur u vraagt om een reactie. 

Tijdens deze bijeenkomsten legt Ad Fruijtier de btw-regels uit met betrekking tot het privégebruik van de auto aan de hand van veel voorkomende voorbeelden, wanneer en om welke reden(en) bezwaar kan worden aangetekend en hoe omgegaan moet worden met ‘oude’ gevallen. Niet de techniek, maar de toepassing van de regels in de praktijk staat centraal! Daarnaast gaat Ad Fruijtier ook in op de plicht om per 1 januari 2012 de te weinig voldane btw (in de afgelopen vijf jaar) middels suppletieaangiften te melden om hoge vergrijpboeten te voorkomen. Schrijf u nu in!

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op