19 november 2013Exploitatie kunstgrasveld door stichting geen misbruik van recht

Een amateurvoetbalvereniging maakt gebruik van een sportpark in de gemeente Oude IJsselstreek. Zij huurt drie grasvelden van de gemeente. In 2012 heeft de voetbalvereniging een stichting opgericht, voor de realisatie en exploitatie van een kunstgrasveld op het sportpark. De bestuurders van de stichting zijn, op één persoon na, geen bestuurslid van de voetbalvereniging. Overeengekomen is dat de stichting het kunstgrasveld, de verlichting, het hekwerk en de tribune in eigendom krijgt. Het kunstgrasveld moet onder meer dienen als gezamenlijke ontmoetingsplek voor jong en oud, waar alle plaatselijke verenigingen gebruik van kunnen maken. De stichting heeft een subsidie aangevraagd bij en ontvangen van de gemeente en daarnaast een geldleningsovereenkomst gesloten met de voetbalvereniging. De stichting en de voetbalvereniging zijn een gebruiksvergoeding voor het kunstgrasveld overeengekomen van € 7.500 exclusief btw per seizoen. Bij btw-aangifte heeft de stichting verzocht om een teruggaaf van ruim € 66.000 btw ter zake van de realisatie van het kunstgrasveld. De inspecteur van de Belastingdienst heeft het teruggaafverzoek geweigerd, omdat de stichting naar zijn mening niet kwalificeert als btw-ondernemer, aangezien zij teveel te vereenzelvigen is met de voetbalvereniging. De stichting is naar de mening van de inspecteur enkel opgericht met het doel btw te kunnen besparen en is volledig afhankelijk van de voetbalvereniging. 

Door Rechtbank Gelderland is in deze zaak geoordeeld dat de stichting niet ondergeschikt is aan of te vereenzelvigen is met de voetbalvereniging, aangezien niet is gebleken dat de voetbalvereniging invloed kan uitoefenen op of in overwegende mate zeggenschap heeft over het (financiële) beleid van de stichting. De stichting is een juridisch zelfstandige entiteit, hetgeen onder andere blijkt uit de feiten dat zij beschikt over een eigen, afgescheiden vermogen, de subsidie voor de realisatie van het kunstgrasveld op haar naam is aangevraagd en verleend, zij de enige rechthebbende is op het kunstgrasveld, zij beschikt over een eigen bankrekening en administratie en op eigen naam contracten sluit en facturen uitreikt. Hieraan doet niet af dat partijen over en weer afhankelijk zijn van elkaars prestaties, aldus de rechtbank. Daarnaast is het aannemelijk dat de stichting het kunstgrasveld duurzaam exploiteert, nu het kunstgrasveld naar zijn aard geschikt is voor gebruik voor economische doeleinden en de stichting het niet alleen aan de voetbalvereniging, maar ook aan andere gebruikers verhuurt tegen marktconforme tarieven. Tot slot oordeelt de rechtbank dat geen sprake is van misbruik van recht, aangezien de stichting niet uitsluitend is opgericht om een btw-voordeel te behalen waar de voetbalvereniging dat in mindere mate zou kunnen behalen. Andere redenen voor de oprichting van de stichting zijn dat de exploitatie zo professioneel mogelijk zou moeten worden geleid en dat ook andere partijen, zoals de basisschool en diverse verenigingen, belang hadden bij de realisatie van het kunstgrasveld. Er is, kortom, geen sprake van een louter gekunstelde constructie. De teruggaaf moet daarom alsnog worden verleend. 

Zie 13 voor meer informatie over misbruik van recht.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op