21 februari 2013Exploitatie aquapark kan kwalificeren als btw-vrijgestelde dienst door sportorganisatie

De Tsjechische gemeente Žamberk exploiteert een gemeentelijk aquapark. Bezoekers kunnen tegen betaling van een toegangsprijs gebruikmaken van onder andere een zwembad met diverse baden, een kikkerbad, een zwembad-natuurlijke rivier en andere faciliteiten, zoals een tafeltennisruimte en sportmateriaal dat kan worden gehuurd. De Tsjechische belastingdienst meent dat de prestaties van het aquapark kwalificeren als diensten die nauw samenhangen met sport of lichamelijke opvoeding, die verricht worden door een instelling zonder winstoogmerk en om die reden zijn vrijgesteld van btw-heffing. Zij heeft de gemeente Žamberk daarom een naheffingsaanslag voor de in aftrek gebrachte btw opgelegd. De gemeente is echter van mening dat sprake is van btw-belaste prestaties.

Het HvJ EU heeft in deze zaak geoordeeld dat de exploitatie van het aquapark een vrijgestelde, nauw met sportbeoefening samenhangende dienst kan zijn. Daartoe overwoog het HvJ EU dat ook sportactiviteiten die noch in georganiseerd verband, noch op regelmatige basis, noch met het doel op deelname aan sportcompetities worden beoefend, kunnen worden aangemerkt als sportbeoefening in de zin van de btw-richtlijn. Vervolgens ging het HvJ EU in op de vraag of eveneens sprake is van een vrijgestelde prestatie indien niet slechts de mogelijkheid wordt geboden om sport te beoefenen, maar ook om ontspanning en andere soorten van recreatie te beoefenen, zoals mogelijk is in het aquapark in Žamberk. Het HvJ EU oordeelde dat de nationale rechter zal moeten beoordelen of in het onderhavig geval sprake is van één enkele samengestelde prestatie, die sportbeoefening als overheersend onderdeel heeft. Het feit dat de gemeente Žamberk slechts één type toegangskaart verkoopt, is volgens het HvJ EU een aanwijzing dat sprake is van één enkele samengestelde prestatie. Vervolgens zal de nationale rechter moeten beoordelen of het sportbeoefenings- dan wel het ontspannende element het overheersende element van deze prestatie is, waarbij het standpunt van de gemiddelde consument als uitgangspunt moet worden genomen. Indien het sportbeoefeningselement overheersend is, is sprake van een vrijgestelde dienst door een sportorganisatie.

Zie 8.2.4 voor dit arrest en meer informatie over de vrijstelling voor diensten door sportorganisaties

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op