20 mei 2019Exploitant vakantiepark geen btw verschuldigd over doorberekende zuiveringsheffing

Feiten

Een ondernemer exploiteert vakantieparken. De exploitant van het vakantiepark ontvangt naast de huur voor de huisjes ook een bijdrage van parkrecreanten die een huisje in eigendom hebben. De exploitant van het vakantiepark brengt zowel aan de huurders als aan de parkrecreanten een bedrag in rekening in verband met de aan haar in rekening gebrachte zuiveringsheffing. In geschil is of btw verschuldigd is over de doorberekende zuiveringsheffing.

Rechtbank

Rechtbank Gelderland heeft geoordeeld dat ten aanzien van de doorberekende zuiveringsheffing sprake is van uitschotten van belasting. De rechtbank stelt dat sprake is van uitschot van belasting als de exploitant van het vakantiepark de belasting voor de recreanten voldoet. Verder moet de exploitant van het vakantiepark een dienst verrichten en er dient sprake te zijn van een evenredige doorberekening van de belasting aan de parkrecreanten. De rechtbank komt tot de conclusie dat aan deze voorwaarden wordt voldaan en dat de betalingen van de exploitant van het vakantiepark kunnen worden aangemerkt als uitschotten van belasting. Uitschotten van belasting behoren niet tot de vergoeding waarover btw wordt berekend op grond van art. 4 Uitvoeringsbesluit OB.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op