8 april 2014Evaluatie verhoging btw-tarief podiumkunsten

Recent heeft het Ministerie van Financiën een evaluatie van de verhoging van het btw-tarief op podiumkunsten gepubliceerd. Het evaluatierapport bevat een analyse van het effect van de verhoging van 6% naar (destijds) 19% btw op podiumkunsten in de periode van 1 juli 2011 tot 1 juli 2012.?

Het algemene btw-tarief is een relatief korte periode van toepassing geweest op podiumkunsten. De maatregel, die op 1 juli 2011 inging, is teruggedraaid in het Lenteakkoord in april 2012 en is daardoor slechts tien maanden onvoorwaardelijk geweest. Deze factor heeft het vaststellen van het effect van de btw-verhoging bemoeilijkt.

Het aantal bezoekers van podiumkunsten daalt reeds sinds 2008, het jaar waarin de economische crisis uitbrak. De uitkomst van de analyse is dat de bezoekersaantallen in de periode waarin het 19%-tarief van toepassing is geweest in geen van de geanalyseerde gevallen een additionele negatieve afwijking van deze dalende trend laten zien. Het is daarom aannemelijk dat de tijdelijke btw-verhoging op de korte termijn slechts beperkt effect heeft gehad. Uit de evaluatie kan niet worden afgeleid wat de langetermijneffecten van een structurele tariefsaanpassing zouden zijn geweest.

Opvallend detail is dat de aanbieders van podiumkunsten de btw-verhoging in 2011 grotendeels in hun prijzen hebben doorberekend, maar in 2012, toen de btw-verhoging ongedaan werd gemaakt, deze verlaging niet of slechts gedeeltelijk hebben doorberekend in hun prijzen.

U kunt het evaluatierapport van het Ministerie van Financiën hier downloaden. Zie 5.2 voor meer informatie over het verlaagde btw-tarief.?

 

 

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op