7 mei 2015Europese Commissie wil soepeler btw-regels webshops

De Europese Commissie (hierna: de EC) heeft het rapport “A Digital Single Market Strategy for Europe” gepubliceerd. De EC beschouwt de voltooiing van de “Digital Single Market” als één van de politieke prioriteiten van de EU. In dit rapport wordt ook ingegaan op de btw-regels voor grensoverschrijdende onlineverkopen die door webshops als een drempel worden ervaren. 

Op grond van de huidige btw-regels voor grensoverschrijdende onlineverkopen is in beginsel btw verschuldigd in het land van consumptie (lees: het land van de afnemer). Om te voorkomen dat een webshop zich in al de EU-lidstaten van consumptie moet registreren voor de btw en aldaar een btw-aangifte moet indienen, geldt sinds 2015 voor elektronische (lees: digitale), telecommunicatie- en omroepdiensten het Mini One Stop Shop-syteem (hierna: de MOSS). Op grond van de MOSS dient de webwinkel uitsluitend in de lidstaat van vestiging een btw-aangifte in en betaalt hij de btw aan de ‘eigen’ fiscus. Dit laat onverlet dat voor de btw-tarieven, de registratiedrempels en de controles de regels van de EU-lidstaten van consumptie gelden. De EC meent dat de huidige btw-regels versoepeld kunnen worden.

In de eerste plaats acht de EC (met name voor startende webshops) uniforme registratiedrempels wenselijk. Daarnaast meent de EC dat het aanbeveling verdient als niet de (buitenlandse) EU-lidstaten van consumptie, maar de EU-lidstaat waarin de webwinkel is gevestigd toezien op de naleving van de btw-regels. Dat bij de invoer van goederen uit derde landen voor de ‘kleine zendingen’ een btw-vrijstelling geldt (waarvan in toenemende mate gebruik wordt gemaakt), is de EC een doorn in het oog. Naar de mening van de EC is deze btw-vrijstelling in feite een dure ‘belastingsubsidie’ voor grote bedrijven uit derde landen en kan deze worden afgeschaft.

De EC doet een aantal interessante aanbevelingen voor de grensoverschrijdende digitale dienstverlening. Het is alleen de vraag of alle EU-lidstaten deze aanbevelingen zullen omarmen. Hebben EU-lidstaten zoveel vertrouwen in elkaar dat zij de controlebevoegdheden over willen dragen aan de EU-lidstaat van vestiging? Gezien de huidige controverse tussen Griekenland en andere EU-lidstaten is dat maar zeer de vraag. Een uniforme registratiedrempel zou voor startende webshops een welkome versoepeling van de btw-regels vormen. Omdat de huidige registratiedrempels binnen de EU variëren van nihil tot € 110.000 is ook hier de vraag of de EU-lidstaten bereid zijn om (veel) water bij de wijn te doen. Het is dan ook onze verwachting dat de webshops niet op korte termijn moeten rekenen op versoepeling van de btw-regels. Het rapport kunt u hier downloaden.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op