31 oktober 2014Europese Commissie schetst opties nieuwe btw-regels intracommunautaire leveringen

Met ingang van 1 januari 1993 is vanwege het ontstaan van de interne markt een overgangsregeling getroffen voor de btw-heffing ter zake van intracommunautaire goederenleveringen. Deze overgangsregeling geldt inmiddels al meer dan 20 jaar en is een zeer fraudegevoelige regeling gebleken. In de plannen van de Europese Commissie voor een eenvoudiger en minder fraudegevoelige Europese btw wordt ook gekeken naar alternatieven voor de huidige btw-regeling voor intracommunautaire leveringen. Uit politiek en technisch overleg is gebleken dat er consensus bestaat over een regeling voor intracommunautaire leveringen die gebaseerd is op het bestemmingslandbeginsel. Er zijn echter meerdere mogelijkheden om tot een dergelijke regeling te komen. De Europese Commissie heeft er vijf geselecteerd die aan een nader onderzoek worden onderworpen, namelijk:

  1. de leverancier is btw verschuldigd in de EU-lidstaat waar de goederen aankomen, maar geeft deze levering aan in zijn eigen EU-lidstaat (een one-stop-shop-systeem);
  2. de leverancier is -ongeacht in welke EU-lidstaat de goederen aankomen- btw verschuldigd in de EU-lidstaat waar de afnemer is gevestigd en geeft deze aan in zijn eigen EU-lidstaat (een one-stop-shop-systeem);?
  3. de intracommunautaire levering is belast in de EU-lidstaat waar de afnemer is gevestigd en de btw-heffing is verlegd naar de afnemer;
  4. de intracommunautaire levering is belast in de EU-lidstaat waar de goederen aankomen en de btw-heffing is verlegd naar de afnemer;
  5. de huidige btw-regeling wordt verbeterd zonder deze fundamenteel te wijzigen door bijv. vereenvoudigingen in te voeren voor ketentransacties en consignatiezendingen.

Deze opties zullen binnenkort worden getoetst op de volgende punten: gelijke behandeling lokale leveringen en intracommunautaire leveringen, eenvoud, budgettaire gevolgen, administratieve lasten en fraude- en misbruikpreventie. Het is de verwachting dat dit onderzoek in het voorjaar van 2015 wordt afgerond.

Voor meer informatie over de huidige btw-regels voor intracommunautaire leveringen zie 9.1.2.?

Bron: Europese Commissie

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op