7 april 2016Europese Commissie publiceert VAT action plan

De Europese Commissie heeft het VAT action plan gepubliceerd waarin de Europese Commissie voorstellen doet om Europese btw-regels te vereenvoudigen, te moderniseren en meer fraudebestendig te maken.

In het VAT action plan stelt de Europese Commissie voor om het One Stop Shop-systeem dat sinds 2015 geldt voor elektronische, telecommunicatie en omroepdiensten aan consumenten in andere EU-lidstaten uit te breiden tot de onlineverkoop van goederen aan consumenten. Hiervoor geldt thans nog de regeling voor afstandsverkopen waarbij door de lidstaten verschillende grensbedragen worden gehanteerd. De Europese Commissie stelt hierbij tevens voor om een EU-brede registratiedrempel in te voeren om startende e-commercebedrijven niet vanaf de eerste grensoverschrijdende verkoop op te zadelen met administratieve lasten. Tevens stelt de Europese Commissie voor om de btw-vrijstelling voor de invoer van zendingen met een geringe waarde af te schaffen om te voorkomen dat het kopen van goederen met een geringe waarde buiten de EU fiscaal gefaciliteerd wordt. Ook wil de Europese Commissie in 2017 met een nieuwe regeling voor kleine ondernemers komen.

Om btw-fraude te bestrijden wil de Europese Commissie de belastingdiensten van de verschillende lidstaten beter laten samenwerken en de rol van Eurofisc versterken. Daarnaast wil de Europese Commissie zich inzetten om een gezamenlijke agenda te ontwikkelen voor het efficiënter opereren door de belastingdiensten in de EU-lidstaten en lanceert de Europese Commissie de idee om intracommunautaire leveringen aan ondernemers te belasten in het land van bestemming en de afdracht van btw te regelen via een uitbreiding van het One Stop Shop-systeem.

Ten slotte constateert de Europese Commissie dat de huidige regels voor de verlaagde btw-tarieven geen recht doen aan de  technologische en economische ontwikkelingen. Hierbij kan gedacht worden aan de verschillende btw-behandeling van fysieke en digitale producten. Naar de mening van de Europese Commissie kan ervoor gekozen worden om de huidige lijst te actualiseren. Daarnaast kan worden overwogen om de lijst met de prestaties waarop de verlaagde btw-tarieven mogen worden toegepast af te schaffen en het aan de EU-lidstaten over te laten op welke prestaties zij het verlaagde btw-tarief willen toepassen. Om ‘btw-shoppen’ in andere EU-lidstaten te voorkomen kan in dat geval worden gekozen om goederen en diensten met een hoge waarde uit te sluiten van de verlaagde btw-tarief. Tevens kan ervoor worden gekozen dat EU-lidstaten gehouden zijn om de Europese Commissie en andere EU-lidstaten te informeren over hun voornemen om een verlaagd btw-tarief in te voeren.

 De Europese Commissie kan ambitie niet worden ontzegd. Niettemin vragen wij ons af of de btw-voorstellen door de EU-lidstaten zullen worden omarmd. Dit betreft met name de keuze van de Europese Commissie om aanpak van btw-fraude meer vanuit Europa te organiseren, maar ook de keuze voor een uitbreiding van het One Stop Shop-systeem met intracommunautaire leveringen aan ondernemers en particulieren. Het probleem van de keuze voor het belasten van een intracommunautaire levering in het land van bestemming in combinatie met het One Stop Shop-systeem is dat de btw die toebehoort aan de lidstaat van bestemming wordt geïnd en doorbetaald door de lidstaat van vertrek. Het vereist derhalve vertrouwen van de EU-lidstaten in elkaar dat dit op een juiste wijze plaatsvindt. En aan dit vertrouwen in elkaar lijkt het thans in Europa te ontbreken. Daarnaast bestaat in veel EU-lidstaten weinig animo om meer macht en/of bevoegdheden over te dragen aan Europa. Het voorstel voor een registratiedrempel voor startende e-commercebedrijven alsmede het voorstel om het tariefsonderscheid tussen fysieke en digitale producten af te schaffen heeft naar onze mening meer kans van slagen.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op