5 december 2016Europese Commissie: lager btw-tarief voor digitale media

De Europese Commissie stelt voor het verlaagde btw-tarief toe te passen op digitale krantenabonnementen en e-books.

Het voorstel van de Commissie is onderdeel van een reeks maatregelen die het btw-klimaat voor e-commercebedrijven in de EU moeten verbeteren. Dankzij deze voorstellen zullen consumenten en bedrijven, met name start-ups en midden- en kleinbedrijven, gemakkelijker goederen en diensten online kunnen aan- en verkopen. 

De Commissie stelt voor de bepalingen die niet toelieten dat e-publicaties dezelfde voordelige btw-behandeling kregen als traditionele gedrukte publicaties te schrappen. Zodra er tussen alle lidstaten overeenstemming is bereikt, zal de nieuwe regeling de lidstaten toestaan – maar niet verplichten – om de tarieven voor e-publicaties af te stemmen op die van gedrukte publicaties.

Een van de overige voorstellen is de invoering van een EU-breed portaal voor onlinebetalingen van btw (het éénloketsysteem). Dit systeem bestaat al voor de verkoop van e-diensten en is succesvol gebleken. De administratieve lasten voor de bedrijven zullen dankzij de nieuwe regels voor de onlineverkoop van goederen en diensten met niet minder dan 95% dalen, wat neerkomt op een totale kostenbesparing van € 2,3 miljard voor de bedrijven en een stijging van € 7 miljard van de btw-inkomsten voor de lidstaten. Overige maatregelen zijn de vereenvoudiging van de btw-regels voor micro-ondernemingen en start-ups en het invoeren van maatregelen tegen btw-fraude van buiten de EU.

In maart 2015 heeft het HvJ in twee inbreukprocedures tegen Frankrijk en Luxemburg beslist dat de btw-richtlijn de EU-lidstaten niet toestaat om het lage btw-tarief toe te passen op de verkoop van e-books. Dit betekende dat een toepassing van het lage btw-tarief op de verkoop van digitale publicaties pas mogelijk is als de btw-richtlijn zou worden gewijzigd, hetgeen de Commissie nu voor gaat stellen. Recent, tijdens het debat over de Mediabegroting 2017, liet staatssecretaris Dekker (o.a. Media) nog weten voorstander te zijn van de verlaging van het btw-tarief. Eerder gaf staatssecretaris Wiebes van Financiën al aan zich in de EU hard te maken voor het aanpassen van de btw-richtlijn. Zie 5.2 voor meer informatie over het verlaagde btw-tarief. 

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op