6 december 2017EU-ministers van Financiën stemmen in met nieuwe btw-regels voor e-commerce

EU landen willen meer btw voor elkaar gaan innen. Ze beginnen met de e-commercebedrijven, maar later wordt het plan uitgebreid met meer grensoverschrijdende handel. Het nieuwe btw-systeem voor e-commercebedrijven gaat in 2021 in.

Op dinsdag 5 december hebben de EU-ministers van Financiën ingestemd met een voorstel dat ervoor zorgt dat e-commercebedrijven vanaf 2021 al hun Europese btw kunnen regelen in het land waar ze gevestigd zijn. Het Mini-One-Stop-Shop-systeem dat sinds 2015 geldt voor elektronische, telecommunicatie en omroepdiensten aan consumenten in andere EU-landen wordt uitgebreid tot de onlineverkoop van goederen aan consumenten. Hiervoor geldt thans nog de regeling voor afstandsverkopen waarbij door de lidstaten verschillende grensbedragen worden gehanteerd.

Vanaf 2021 wordt het eenvoudiger voor online bedrijven om hun btw af te dragen. Zij kunnen terecht bij een Europees loket waar ze digitaal de btw-aangifte kunnen doen voor hun online verkochte goederen en diensten in het buitenland. De Nederlandse Belastingdienst maakt de btw vervolgens over naar de lidstaten waar de consumenten van de e-commercebedrijven gevestigd zijn. Tevens wordt er een EU-brede registratiedrempel ingevoerd van €10.000 om startende e-commercebedrijven niet vanaf de eerste grensoverschrijdende verkoop op te zadelen met administratieve lasten. Indien deze bedrijven onder dit bedrag zitten, hoeven ze niet via het Europees loket hun btw-zaken te regelen, maar kan dit gewoon bij de eigen Belastingdienst. Ook wordt de btw-vrijstelling voor geïmporteerde producten van buiten de EU met een waarde tot €22 vanaf 2021 afgeschaft.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op