19 december 2014Eerste Kamer stemt in met Belastingplan 2015

?De Eerste Kamer heeft op 17 december jl. ingestemd met het Belastingplan 2015. Dit betekent dat de volgende btw-maatregelen ingaan op 1 januari 2015: 

  • het 6%-tarief voor de herstel en renovatie van ‘oude’ woningen (zie 5.2) wordt verlengd tot 1 juli 2015. Het was de bedoeling dat dit verlaagde btw-tarief per 1 januari 2015 afgeschaft zou worden, maar deze tijdelijke maatregel wordt dus (opnieuw) verlengd; 
  • zoals reeds door de staatssecretaris was aangekondigd, vervalt per 2015 de ‘eenbankrekeningmaatregel’ voor de btw-teruggaven door aanpassing van de Invorderingswet. Hierdoor is het onder voorwaarden mogelijk dat de btw-teruggaaf op een bankrekening van een ander dan de rechthebbende btw-ondernemer wordt gestort. Voor de periode tot 1 januari 2015 kan op deze maatregel reeds een beroep gedaan worden op grond van goedkeurend beleid; 
  • daarnaast was in het Belastingplan 2015 aangekondigd dat de paritaire dienstverlening per 2015 uitgezonderd wordt van de btw-koepelvrijstelling wegens concurrentieverstoring. De paritaire dienstverlening door overkoepelende organisaties aan niet-btw-plichtige leden zal vanaf 2015 daarom belast zijn met 21% (niet-aftrekbare) btw. Deze uitsluiting zal plaatsvinden via een wijziging in de Uitv.Besch. OB. 

De btw-vrijstelling voor commerciële verpleeg- en verzorgingsinstellingen, eveneens opgenomen in het Belastingplan, wordt niet in 2015 ingevoerd. Zie hiervoor het eerdere nieuwsbericht op BTW-PLAZA.?

 

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op