30 januari 2012Eenvoudige regeling bezwaar privégebruik auto

Dinsdagmiddag 24 januari is door het Ministerie van Financiën/Belastingdienst en de brancheorganisaties op een constructieve manier gesproken over een soepeler regeling voor het collectief indienen van bezwaren tegen de btw-correctie voor het privégebruik van de auto. De afgesproken regeling houdt in dat de gemachtigde middels één brief (met zijn beconnummer en contactgegevens) bezwaar kan maken tegen de voldoening van de btw ter zake van het privégebruik auto op aangifte. Deze brief moet de gemachtigde sturen naar:

Belastingdienst/Centrum voor facilitaire dienstverlening
Postbus 3087
6401 DN HEERLEN

In de brief van de gemachtigde moet duidelijk staan dat bezwaar gemaakt wordt tegen de voldoening van de btw op de laatste aangifte van 2011. Zie hier voor een modelbezwaarschrift. De gemachtigde moet tevens door middel van een papieren overzicht (bijv. een exceloverzicht) én een digitaal overzicht (op dvd, cd-rom of een usb-stick) met de btw-nummers van zijn cliënten duidelijk maken namens wie hij bezwaar aantekent. Het vermelden van de namen en de adressen van de cliënten mag, maar is niet noodzakelijk. Zie hier voor een model van een exceloverzicht.

Ten aanzien van belastingplichtigen met een boekjaar dat afwijkt van het kalenderjaar heeft de Belastingdienst goedgekeurd dat de btw-heffing over het privégebruik voor het tweede halfjaar van 2011 niet in het laatste tijdvak van het kalenderjaar 2011, maar in het laatste tijdvak van het boekjaar mag worden voldaan. Hieraan is de voorwaarde verbonden dat de btw-ondernemer zich niet beroept op het feit dat de heffing over het privégebruik over een onjuist tijdvak is voldaan.

Mocht de rechter oordelen dat de bezwaarschriften niet-ontvankelijk zijn omdat niet per belastingplichtige één bezwaarschrift is ingediend dan zal ambtshalve tegemoet gekomen worden aan de bezwaren, mits de Hoge Raad de belastingplichtige in de proefprocedure(s) in het gelijk stelt en de bezwaren op alle andere punten wel ontvankelijk zijn. Er wordt onderzocht of ook voor cliënten die in het laatste tijdvak van 2011 een recht hebben op teruggaaf (prematuur) bezwaar conform de eenvoudige regeling mag worden ingediend.

Tot slot zijn in het overleg de punten besproken waarover op grond van het thans geldende beleid onduidelijkheid bestaat. Het Ministerie van Financiën heeft toegezegd de vraagpunten te verzamelen en deze vragen z.s.m. door middel van een vraag- en antwoordbesluit te beantwoorden. U wordt van het verschijnen van dit vraag- en antwoordbesluit via BTW-PLAZA op de hoogte gehouden.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op