27 oktober 2011Drie mogelijke kwalificaties diensten standbouwers

Vandaag heeft het HvJ EU in het Inter-Mark Group-arrest geoordeeld dat een dienst die bestaat in de uitwerking, de tijdelijke terbeschikkingstelling en, in voorkomend geval het vervoer en de montage, van een beurs- of expositiestand voor klanten die hun producten voorstellen op beurzen en exposities kwalificeert als:

  • een reclamedienst wanneer de stand wordt ontworpen of gebruikt voor reclamedoeleinden;
  • een dienst die samenhangt met (de organisatie van) een culturele, educatieve, etc. activiteit, zoals een beurs of een tentoonstelling, die belastbaar is in het land waar de beurs of expositie plaatsvindt;
  • de verhuur van roerende zaken wanneer de tijdelijke terbeschikkingstelling van de materiële bestanddelen van die stand tegen vergoeding het doorslaggevende element van die dienst vormt.

Het arrest is door de wijzigingen van de plaats-van-dienst-regels in 2010 en 2011 voor de praktijk slechts van belang bij internationale dienstverlening aan niet-ondernemers (Rijksoverheid bijv.). Zie voor meer informatie en het arrest 3.4 (diensten aan niet-ondernemers) van het btw-handboek.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op