31 juli 2014Doorberekening 75% cateringkosten geen kosten voor gemene rekening

In een zaak van Rechtbank Zeeland-West-Brabant gaat het om een vereniging in de metaalbranche die als doel heeft het behartigen van de belangen van haar leden. De leden betalen een contributie. De vereniging verricht diensten aan haar leden die bestaan in onder meer advies en juridische bijstand. Daarnaast verricht de vereniging facilitaire diensten aan gelieerde lichamen. De vereniging houdt 100% van de certificaten van aandelen in een stichting. De stichting is houder van 100% van de aandelen in een B.V. Deze B.V. sluit verzekeringen af ten behoeve van de leden van de vereniging en hun werknemers. De vereniging is ondernemer. Jaarlijks organiseert de vereniging diverse regionale bijeenkomsten voor haar leden. Op een aantal van die bijeenkomsten krijgt de B.V. de gelegenheid informatie aan de leden van de vereniging te verstrekken over verzekeringsaangelegenheden en haar producten en diensten. De kosten van de bijeenkomsten zijn aan de vereniging gefactureerd met btw. De vereniging heeft een keer per jaar circa 75% van de kosten van de catering incl. btw doorbelast aan de B.V. Hierover is geen btw berekend. Naar de mening van de inspecteur ten onrechte. In geschil is of er sprake is van kosten voor gemene rekening.

De rechtbank stelt vast dat tussen partijen niet in geschil is dat er geen sprake is van een fiscale eenheid voor de btw. Naar het oordeel van de rechtbank blijkt uit de stukken niet dat de doorberekende cateringkosten een weerspiegeling is van ieders aandeel in die kosten. Bovendien strookt het niet met de uitgangspunten van kosten voor gemene rekening dat bepaalde kosten worden bepaald op een jaarlijks af te spreken bedrag met een maximum van € 80.000. De rechtbank is van oordeel niet voldaan is aan de voorwaarden voor kosten voor gemene rekening, maar dat de doorberekende cateringkosten de vergoeding vormen voor een btw-belaste dienst die bestaat in het geven van gelegenheid tot het voorlichten van de leden van de vereniging over de bij de B.V. af te sluiten verzekeringen. De rechtbank oordeelt tevens dat de aan de vereniging in rekening gebrachte btw op de cateringkosten van aftrek is uitgesloten. Dat hierdoor cumulatie van btw-heffing ontstaat doet hieraan niet af. Het behoort niet tot de bevoegdheid van de rechtbank om daarvoor een voorziening te treffen. Ook het beroep op het vertrouwensbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel slagen niet. Niet is gebleken dat de inspecteur meer heeft toegezegd dan dat hij zal kijken wat voor afspraken hierover gemaakt kunnen worden, terwijl –daargelaten of hiervan sprake is – onzorgvuldig handelen niet leidt tot vernietiging van de naheffingsaanslagen omdat die onzorgvuldigheden in bezwaar en beroep kunnen worden hersteld.

Voor meer informatie over kosten van gemene rekening zie 4.2.??

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op