10 april 2012Door werkzaamheden aan grond met oog op bebouwing is bouwterrein ontstaan

De levering van onbebouwde grond is vrijgesteld van btw-heffing, tenzij sprake is van een bouwterrein. Wanneer sprake is van een bouwterrein is niet altijd even duidelijk, zo blijkt ook uit een uitspraak van Hof Den Haag. De feiten in deze procedure zijn als volgt. Een B.V. verkrijgt in juni 1998 een terrein met daarop een bedrijvencomplex. Begin 2000 verkoopt de B.V. dit terrein waarbij wordt overeengekomen dat de verkoper de opstallen voor rekening (doet) slopen tot en met de funderingen en dat het terrein in mei 2000 wordt geleverd. De sloop is op 17 april 2000 gestart. Op 19 mei 2000 is het terrein geleverd aan de koper. Ten tijde van de levering waren de sloopwerkzaamheden nog niet voor het gehele terrein afgerond. Het terrein is bestemd voor de bouw van kantoorruimte en woonappartementen. De Hoge Raad oordeelt in cassatie dat de B.V. onbebouwde grond geleverd heeft en verwijst de zaak naar Hof Den Haag om te onderzoeken of de geleverde grond kwalificeert als bouwterrein. Hof Den Haag is van oordeel dat er een bouwterrein geleverd is. Naar het oordeel van het hof zijn er naast de sloophandelingen andere handelingen aan de grond verricht met het oog op de bebouwing. Welke handelingen aan de grond met het oog op de bebouwing van de grond zijn verricht, blijkt uit de uitspraak niet. Omdat de levering van de grond belast is met btw mag de btw op de hieraan toerekenbare kosten in aftrek worden gebracht. De naheffingsaanslag is om die reden ten onrechte opgelegd. Voor meer informatie over de vraag wanneer sprake is van een bouwterrein zie 7.6.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op