19 januari 2018Door terbeschikkingstelling woning om niet geen aftrek verbouwings-btw

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de BV geen recht heeft op aftrek van de btw op de verbouwingskosten. De BV heeft de woning namelijk niet gebruikt voor handelingen die zijn onderworpen aan de btw-heffing.

Feiten

Een BV heeft in 2008 een perceel gekocht met daarop een woning en een landbouwschuur. De woning is door de BV om niet aan een vereniging in beheer en in gebruik gegeven. De BV heeft de onroerende zaak vervolgens tegen schuldigerkenning van de koopsom verkocht aan een vereniging. De datum van levering zal op afroep van de verenging plaatsvinden. Vervolgens heeft de BV de woning verbouwd. De BV brengt de daarbij in rekening gebrachte btw in aftrek. Is geschil is of dit terecht is.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de BV geen recht heeft op aftrek van de btw op de verbouwingskosten. De rechtbank overweegt daarbij dat de BV de woning in beheer en gebruik heeft gegeven aan de vereniging en dat de BV daarvoor geen vergoeding aan de vereniging in rekening heeft gebracht. De vergoeding die de vereniging aan de BV betaalt, is volgens de rechtbank slechts de terugbetaling van de voorfinanciering. Volgens de rechtbank heeft de BV de woning dan ook niet gebruikt voor handelingen die zijn onderworpen aan de btw-heffing.

Recht op btw-aftrek is uitsluitend mogelijk indien en voor zover de kosten toerekenbaar zijn aan aftrekgerechtigde prestaties. De belastingplichtige die stelt dat hij recht op btw-aftrek heeft, moet dit aannemelijk maken. Met betrekking tot het beheer en gebruik van de woning heeft de BV geen vergoeding aan de vereniging in rekening gebracht, waardoor geen sprake is van een belaste prestatie. De btw op de verbouwingskosten is daarom niet aftrekbaar. Zie 10.1 voor meer informatie over het recht op aftrek van voorbelasting.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op